birthday quotes in Sanskrit

 • Feb- 2024 -
  21 February
  Sanskrit Birthday Wishes
  Happy Birthday quotes for brother in Sanskrit 

  Happy Birthday quotes for brother in Sanskrit 

  ‘भ्रातुः कृते जन्मदिनस्य उद्धरणं’ (Happy Birthday quotes for brother in Sanskrit) अपारं महत्त्वं धारयति यतः ते भगिन्याः प्रियभ्रातुः प्रति प्रेमस्य,…

  Read More »
 • Dec- 2023 -
  27 December
  Sanskrit Birthday Wishes
  Best sister birthday quotes in Sanskrit

  Best sister birthday quotes in Sanskrit

  ‘बेस्ट सिस्टर बर्थडे कोट्स’ (Best sister birthday quotes in Sanskrit) समाजे पारिवारिकगतिशीलतायां च विशेषं महत्त्वं धारयति, यत् अभिव्यञ्जक-भावनात्मक-नालिकानां रूपेण कार्यं…

  Read More »
 • 21 December
  Sanskrit Birthday Wishes
  Birthday wishes for younger sister in Sanskrit

  Birthday wishes for younger sister in Sanskrit

  ‘अनुजभगिन्याः जन्मदिवसस्य शुभकामना’ (Birthday wishes for younger sister in Sanskrit) न केवलं अभिवादनम्; ते सूत्राणि सन्ति ये कुटुम्बस्य अन्तः प्रेमस्य,…

  Read More »
Back to top button